Container installaties

Voor een opdrachtgever zijn we momenteel bezig met de fabricage van twee technische containers. De containers bevatten diverse equipment en zijn onderdeel van een composteringsinstallatie. In de scope van ECLON zit onder andere inkoop van materialen, mechanische en elektrische installatie, isolatie en conservering, transport en plaatsen van de container in Engeland.

ECLON als subcontractor

ECLON Projects treedt veelal op als subcontractor, waarbij de focus ligt op fabricage, installatie en inbedrijfstelling van industriële installaties. Doordat wij ons voornamelijk richten op het werk vanáf de (werk)tekening, zijn we in veel gevallen een goede match met equipment manufacturers, engineeringsbureau’s en bedrijven met eigen producten en installaties, maar zonder uitvoerend orgaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.